Aichiger - - Factus est repente

tutti + noten sopraan alt tenor bas
Fe vertaling (met dank aan Muriël)

Plotseling was er "geluid" (sound) te horen vanuit de Hemel, dat als een hevige wind over hen kwam, daar waar ze zaten. Ze werden ten diepste vervuld van de Heilige Geest en spraken over de wondere werken Gods Alleluja